Ieder lid van Scouting Strijen wordt ingeschreven bij Scouting Nederland en krijgt een lidmaatschapsbewijs. Met dit ‘pasje’ kun je ook op andere plaatsen laten zien dat je lid bent van Scouting Nederland, wat soms korting kan opleveren, bijvoorbeeld in de ‘Scoutshop’ of voor Scouting kampeer terreinen in het buitenland.

Ieder lid ontvangt ook een blad van Scouting Nederland: het Scouting Magazine, met daarin verschillende rubrieken: de “Beverpost” voor Bevers, "Scouty" voor dolfijnen, "Flitz" voor zeeverkenners, ""iXiXeL" voor Wilde Vaart en de Scouts Info voor de leiding.

Scoutshop

Scouting Nederland heeft een eigen winkelketen, de ‘Scoutshop’. Eens per jaar ontvang je een Scoutshop-catalogus, met alle artikelen die speciaal voor Scouting worden gemaakt en waar je veel van je Scoutingbenodigdheden kunt kopen. De dichtst bijzijnde Scoutshop zit in Rotterdam.

Landelijk servicecentrum Scouting Nederland

Het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland staat in Leusden, en heeft een eigen website. Hier kun je met allerlei vragen over Scouting terecht.

Adreswijziging

Als je lid bent van Scouting en je wilt je nieuwe adres doorgeven (ook wijziging in telefoonnummer of emailadres), verzoeken we je om dat zelf te wijzigen. Dit kan in het ledenregistratiesysteem (ScoutsOnline) van Scouting Nederland.

Niet afhaken, het is heel simpel!, Ga naar deze link en de volgende stappen worden duidelijk uitgelegd.

Wijzigingen op deze wijze komen gelijk juist in de administratie terecht. De teamleider en ledenadministrateur van Scouting Strijen worden automatisch op de hoogte gesteld van de wijziging.

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Scouting Strijen

Als lid van Scouting Strijen dien je je aan een aantal regels te houden. Deze staan hieronder vermeld.

  1. Alle jeugd- en kaderleden van Scouting Strijen dienen als lid te zijn ingeschreven bij de groep en bij Scouting Nederland.
  2. Inschrijving vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier door het desbetreffende lid of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Daarna wordt het inschrijfformulier via de teamleider van de speltak of voor kaderleden via de groepsbegeleider ingeleverd bij de persoon die belast is met de ledenregistratie.
  3. Het lidmaatschap kan maandelijks ingaan op de eerste dag van de maand en loopt de eerste keer tot de laatste dag van het lopende kwartaal. Vervolgens wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend voor drie maanden verlengd.
  4. Het lidmaatschap wordt beëindigd door schriftelijke opzegging bij de teamleider of voor kaderleden bij de groepsbegeleider. Deze zorgen voor het informeren van de penningmeester.
  5. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de opzegging is binnengekomen bij de teamleider / groepsbegeleider. Uitzonderingen zijn ter beslissing van het bestuur.
  6. Tevens kan het lidmaatschap beëindigd worden bij royement. Hiervoor is een beslissing van het bestuur nodig, dat binnen drie weken wordt bekrachtigd door de groepsraad. Van deze besluiten wordt het desbetreffende lid en, bij minderjarigheid, zijn of haar wettig vertegenwoordiger, schriftelijk in kennis gesteld.
  7. Bij het lidmaatschap wordt er akkoord gegaan dat er fotografisch materiaal van diegene gebruikt kan worden in media van Scouting Strijen, zoals websites, folders en nieuwsbrieven.
  8. contributie wordt voldaan volgens de daarvoor opgestelde regels.

Vastgesteld: 2 juli 2002, Laatst gewijzigd: 13 maart 2014

Downloaden van: Inschrijfformulier | Gezondheidsformulier | Uitschrijfformulier

  


Prettige feestdagen en zien jullie weer volgend jaar