Waar staat scouting voor?

Scouting is leuk, spannend en plezier maken. Maar scouting is meer. Spelenderwijs leer je je eigen verantwoordelijkheid kennen, zelfstandiger worden en beslissingen nemen.

 

Een aantal thema's staan centraal bij Scouting Strijen:

Een scout ontwikkelt zijn eigen talenten. Er is ruimte voor de persoonlijke interesses voor iedereen: daarom is Scouting ook zo veelzijdig. 
Een scout verliest de ander nooit uit het oog: samenspel en samenwerken. 
Een scout staat open voor zijn of haar omgeving: respecteren van alle culturen in de wereld en ervan willen leren. 
Scouts zijn zuinig op de natuur: er is immers geen beter leven dan buitenleven. 

Maar wat doe je nou eigenlijk bij Scouting Strijen?
Dat is een hele goede vraag, want dat is erg moeilijk uit te leggen. Je doet namelijk zoveel dingen, en ze zijn allemaal verschillend. Het zijn in ieder geval vaak spannende, avontuurlijke, leuke maar ook wel rustige, gezellige en ontspannen activiteiten.
Leden van Scouting Strijen komen gemiddeld 1 keer per week bij elkaar. Meestal is dat op zaterdagmorgen bij ons clubhuis. Van daaruit worden veel van die activiteiten gedaan. Maar 's zomers zal je ons vaker op het water aantreffen, zeilend op het Hollands Diep of kanoënd door de vaarten en op meren. Ook zijn er wel eens kampen. Dan kan je een weekend of soms wel een week lang ontzettend leuke dingen doen, samen met je andere vriend(inn)en van de Scouting!

 

Welke leeftijden zitten er allemaal op Scouting Strijen?

Om het voor iedereen leuk te houden zijn er een aantal leeftijdsgroepen. De eerste leeftijdsgroep begint bij 7 jaar oud. Dan kun je dus al lid worden! Als je dan een paar jaar ouder wordt, vind je de activiteiten misschien een beetje kinderachtig worden. Daarom ga je dan naar een oudere groep, waar ze dan weer veel andere leuke dingen doen!

 

Wie zorgt dat er altijd leuke activiteiten zijn?

Bij Scouting Strijen hebben we "kaderleden". Dit zijn de mensen die van alles regelen en organiseren. Met elkaar zorgen zij ervoor dat er leuke activiteiten gedaan kunnen worden, dat er een goed onderhouden clubhuis is, dat er genoeg geld is om materiaal te kopen, enz. Deze mensen zijn erg belangrijk; zonder hen zou Scouting Strijen niet kunnen bestaan.
Ook al gaat alles goed, we kunnen altijd nog mensen gebruiken die iets willen doen voor ons. Dit kan het begeleiden van een groepje kinderen zijn of spelletjes verzinnen voor op een kamp, maar ook het onderhouden (bijv. schilderen) van het clubhuis of het bestuur helpen. Lijkt het je wel leuk? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Ervaring is echt niet nodig!

 

Wat kan ik doen als Scouting mij wel leuk lijkt?

Heel veel jongens en meisjes vinden Scouting leuk (zo'n 32 miljoen op de hele wereld), dus het is begrijpelijk dat het jou ook wel leuk lijkt. Je kan contact opnemen met iemand van de leiding van de leeftijdsgroep waar jij in zou kunnen horen. Als je contact met ons opneemt, dan kan je een paar keertjes komen kijken (en meedoen!), want dan kun je eigenlijk pas zeggen of het echt leuk is!

Klik hier voor contact.

 

Is er nog meer Scouting behalve in Strijen?

Over heel de wereld zijn Scoutingverenigingen. In het buitenland zijn deze vaak nog gescheiden: jongens en meiden apart. In Nederland zijn er zo'n 100.000 jongens en meisjes die méér willen dan alleen kijken naar spanning en sensatie op de buis. Ze willen zélf met leeftijdgenoten avonturen beleven, en zitten dus op Scouting.
Als je op Scouting zit, ga je regelmatig naar andere groepen toe, of ga je samen iets doen.

Scouting is de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland. Het doel van deze vereniging is kinderen en jongeren een plezierige beleving te geven van hun vrije tijd en op die manier een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid. Het spel van verkennen vormt hierbij het uitgangspunt.
Iedere week samen een nieuwe uitdaging aangaan. Weg van huis, weg van school: theorie is prachtig, maar de praktijk is toevallig veel leuker!
Scouting is de leukste, meest afwisselende vrijetijdsbesteding. En je hebt er in één klap een lading vrienden en vriendinnen bij!

 

Oprichting Nassau groep

Scouting Strijen, de Nassau groep, werd opgericht in 1985. In die tijd hadden de zeeverkenners nog hun eigen wachtschip de Nassau, welke momenteel niet meer in ons bezit is.

klik op de link om de foto's te bekijken van de afgelopen jaren. Foto's Scouting Strijen


 

Geschiedenis Scouting Nederland

Scouting (wereldwijd) begon in 1907 door toedoen van Sir Robert Baden-Powell (ook wel "B-P" genaamd). Scouting in Nederland begon in 1910, al heette het toen nog geen Scouting.

In dat jaar werden de eerste Verkenners-troepen gevormd in een paar steden. De eerste landelijke organisatie werd ook in 1910 opgericht: de Nederlandse Padvinders Organisatie. De NPO ging in 1915 samen met de Nederlandse Padvinders Bond en heette vanaf toen De Nederlandse Padvinders (NPV). De NPO en NPV waren voor jongens van alle godsdiensten, maar desondanks richtten de Rooms-katholieken hun eigen organisatie op in 1938, de Katholieke Verkenners, hoewel de twee organisaties op veel gebieden samenwerkten.

klik hier voor  Wikipedia 

 

 

Kijk hier wat er vandaag de dag zich afspeelt bij Scouting Strijen !!! 

vind ons op

 

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Scouting vindt het belangrijk dat haar leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. In de pagina's hieronder is meer te lezen over de stappen die Scouting Nederland zet om blijvend te werken aan een sociaal veilig omgeving.

Gedragscode (download) 

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Strijen getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid


Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon


Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden en/of onze vertrouwenspersoon graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Taco Vink

 

Ons clubhuis, waar u deze kunt vinden en de ligplaatsen van de vletten.

 

Ons Clubhuis

Het clubgebouw kunt u vinden achter zwembad Apollo.

De ingang naar ons terrein bevindt zich sinds kort naast de nieuwe ingang van de voetbalvereniging. We maken hierbij gebruik van de parkeerplaatsen en de fietsenstalling bij de voetbalvereniging.

 

 

De ligplaatsen van onze vletten kunt u vinden in de haven van Strijensas.

  


Prettige feestdagen en zien jullie weer volgend jaar