De leiding van de verschillende speltakken hebben met elkaar een leuke klus te klaren. Uiteraard spelen samenwerking en overleg daar een heel belangrijke rol in. Wij vinden het erg belangrijk dat een stafteam goed functioneert en dat ieder staflid zich daarin thuis voelt. Want als de leiding het onderling goed en gezellig heeft, dan hebben de kinderen dat ook!

De verschillende stafteams denken dan ook goed na over de samenstelling van hun team. We hebben minimum leeftijden afgesproken waarop iemand leiding kan worden, omdat we vinden dat het een verantwoordelijke taak is waar we voor staan. Jonge stafleden kunnen als ‘hulpstaf’ instromen, wat betekent dat ze minder verantwoordelijkheid op hun schouders krijgen en meer ondersteuning van de anderen mogen verwachten. Alle nieuwe leiding wordt rustig ingewerkt en wegwijs gemaakt, door het stafteam en door de groepsbegeleider.

 
Arbo/veiligheid

Natuurlijk streven we ernaar om als Scoutinggroep zo verantwoord mogelijk bezig te zijn. Voor de arbo-wetgeving zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in het groepshuis. Zo zijn de nooduitgangen aangeduid met een bordje. Tevens is er noodverlichting en wordt er regelmatig met de leden een evacuatie geoefend. Op het water is er vanzelf sprekend een verplichting tot het dragen van reddingsvesten / zwemvesten...  die worden door ons verstrekt maar kunnen de kinderen natuurlijk ook zelf aanschaffen.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is iemand uit het bestuur die de leiding begeleid. De groepsbegeleider bespreekt met een leidingteam bijvoorbeeld de knelpunten in de samenwerking, of de manier van omgaan met de kinderen. Zij bekijkt ook de mogelijkheden om trainingen (cursussen) te volgen. Oftewel: de groepsbegeleider houdt een oogje in het zeil voor wat betreft de kwaliteit van de speltak en het stafteam. Soms hebben ouders kritische vragen of opmerkingen richting de leiding van hun kind. Dit is uiteraard prima! Wanneer u als ouders iets vreemd, raar of ongepast vindt, nodigen wij u ten zeerste uit dit bij het desbetreffende stafteam te bespreken. Mocht het onverhoopt zo zijn dat u, naar uw idee, niet gehoord wordt of het onderwerp liever niet rechtstreeks met hen bespreekt, dan willen wij graag dat u de groepsbegeleider van uw klacht op de hoogte brengt. Deze kan dan met het betreffende team gaan praten, wat waarschijnlijk een hoop oplost. Als lid of als ouder kijk je vanuit een ander gezichtspunt naar de groep, waardoor de leiding (en ook de groepsbegeleider) wel eens iets over het hoofd kan zien!

 

Landelijk opvangteam

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/informatie-en-advies

 

In de eerste periode bij een nieuwe speltak, krijg je uitgebreid de tijd om elkaar en de leiding te leren kennen. Maar je leert ook veel over de inhoud van de speltak:


 

Wat is hier belangrijk?

Bijvoorbeeld bij de dolfijnen leer je pionieren (knopen met hout en touw), wat EHBO, koken en kanoën. En bij de zeeverkenners krijg je zeil theorie, leer je zeilen en koken op een zelfgemaakt vuur. Zo heeft iedere speltak z’n eigen specifieke dingen, die je als nieuweling onder de knie moet krijgen. Als je een aantal weken of maanden (dit wisselt per speltak) mee hebt gedraaid in de nieuwe speltak, dan word je geïnstalleerd. Dat wil zeggen dat je dan echt lid van de speltak wordt. De installatie is dan ook een feestelijke ceremonie, waar je ouders en broertjes/zusjes ook bij mogen zijn. In de periode vóór de installatie hoor je van je eigen leiding waar je de uniformblouse of –trui kunt kopen. Bij sommige speltakken krijg je tijdens de installatie insignes, die je op je blouse of trui moet naaien, en naambandjes die zeggen bij welke groep jij hoort. Ook krijg je officieel je groepsdas om. Vanaf dat moment hoor je er helemaal bij en heb je iedere opkomst dat uniform ook aan.

Overvliegen

Als leden van een groep te oud zijn geworden gaan ze ‘overvliegen’. De dolfijnen ‘vliegen dan over’ naar de zeeverkenners, de oudste verkenners  gaan dan naar de WiVa (Wilde vaart) en deze stromen weer door naar de Loodsen en soms ook naar de leiding. Dit ‘overvliegen’ is een Scouting eigen ceremonie, waarbij we op een leuke manier de kinderen van de ene speltak naar de andere laten gaan. Bijvoorbeeld per kabelbaan, per vlot, via een zeephelling, of net dat wat de leiding dat jaar weer bedacht heeft…. Meestal wordt het ‘overvliegen’ vooraf gegaan door een afwisselend programma, waarin voor alle kinderen van alle speltakken samen iets te beleven valt.

Leden en leiding van Scouting Strijen dragen een uniform, zoals bij bijna iedere Scoutinggroep het geval is. Dit uniform is per speltak verschillend, soms is het een bloes, soms een trui, iedere speltak met z’n eigen kleur. De das die alle leden van Scouting Strijen om hebben, laat zien bij welke Scoutinggroep je hoort. Onze groepsdas is een gele das met rode rand, met het wapen van Strijen.

 

ScoutFit 

Het uniform is een kenmerkend en opvallend onderdeel van Scouting. Hierdoor zijn we als scout herkenbaar en laten we naar buiten zien dat we een (Scouting)groep vormen. Bovendien is het uniform een handig (modder)speelpak, waar de meeste kinderen trots op zijn. Historisch gezien is het uniform ooit bedacht om verschillen in rangen en standen uit te schakelen: iedereen is gelijk.Het Uniform

Zowel de dolfijnen als de zeeverkenners dragen het blauwe scouting overhemd. De leden dragen het uniform bij elke opkomst en als ze op kamp of bivak gaan in ieder geval als ze naar buiten treden. Vanaf de dolfijnen wordt het uniform vooral bij officiële gelegenheden gedragen. Tijdens de normale opkomsten kan er afgewisseld worden met een polo/T-shirt of trui welke bij Scouting Strijen besteld kunnen worden.

Het uniform kan nieuw gekocht worden in de ScoutShop. Deze is op internet te vinden (www.scoutshop.nl) of in Rotterdam (www.scoutshoprotterdam.nl). Of misschien is er nog wel een passend uniform bij de groep. Vraag de leiding hiernaar.
Bij de Welpen hebben ze het volgende advies bedacht: "Trek nóóit nette of nieuwe kleding aan naar een opkomst, want je weet nooit wat je gaat doen. Je uniform moet je altijd aan, want dat is een speelpak, waar je mee kan stoeien, op kan knoeien en waar je zelfs kok mee kan zijn."

Elke speltak kent zijn eigen installatieritueel. Als je geïnstalleerd wordt hoor je echt bij de groep. Je hebt al wel je blouse aan, maar nog geen insignes erop. Dat zijn tekens waar bijvoorbeeld opstaat hoe de naam van je groep is. De (insignes en) das krijg je als je de belofte hebt opgezegd.

Elke insigne heeft zijn eigen betekenis en plek op je blouse.
Op je rechtermouw mag het lintje met je naam van je groep: "Scouting strijen. Ook mag bij deze rechtermouw het regioteken (Maasdelta).
Op je linkerborstzakje mag het Scoutinglogo. Op je linkermouw kun je de rest van je insignes naaien, zoals die van kampen of opdrachten.

 
De Das

De das is bij elke Scoutingvereniging weer anders. Scouting Strijen heeft een gele das met een rode rand met daarop het wapen van Strijen. Zo kunnen bij gezamenlijke activiteiten de scouts uit Strijen goed herkend worden.
Bij de das hoort een dasring. Het fijnste is er eentje waar je je naam op kunt zetten en niet snel af valt.

De vrijwilligers bij Scouting Strijen, zoals bestuursleden en (bege)leiding zorgen dat de hele groep goed blijft draaien.

Het groepsbestuur

Dit bestuur behartigt de algemene belangen van de groep (bijvoorbeeld bij de gemeente) en ‘bewaakt’ de kwaliteit van de groep (zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid leiding of de samenwerking in de stafteams). Het bestuur bestaat uit een groepsvoorzitter, een penningmeester, een secretaris, een groepsbegeleider, en leden die ondersteunen in de verschillende taken.
Het bestuur heeft als taak om de dagelijkse zaken te regelen. Met name de organisatorische, zakelijke, administratieve en financiële zaken die de speltakken overstijgen. Ook treedt het bestuur op als spreekbuis voor de vereniging waardoor de speltakken hun handen vrij hebben voor hun eigen speltak.
Tevens zorgt het bestuur er voor dat er overlegd wordt tussen de speltakken en bestuur (Groepsraad).
Het bestuur bereidt de vergaderingen voor en zorgt voor de verslaglegging. Daarnaast wordt er een begroting voorgelegd ter goedkeuring en tevens het financiële jaarverslag.
De penningmeester controleert jaarlijks de boekhouding van de speltakken en neemt de gegevens over die nodig zijn voor het financiële jaar verslag van de groep.
De groepsbegeleider zorgt voor het coachen en zonodig aansturen van de vrijwilligers en is contactpersoon vanuit het bestuur bij onenigheden bij (/tussen) leden en leiding.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

 • Voorzitter:             Peter Endenburg
 • Penningmeester:  Pierre Monster
 • Secretariaat:         Peter Quartel
 • algemeen lid:        Marcel de Haan (terreinbeheerder)

De Groepsraad

De Groepsraad met het bestuur vormt het hoogst besluitvormend orgaan van onze vereniging Scouting Strijen.

 • Alle leden met een erkenning hebben stemrecht.
 • Alle leden (m.u.v. jeugdleden) hebben spreekrecht.
 • De vergaderingen zijn in principe openbaar. Bezoekers, o.a. ouders, kunnen spreekrecht aanvragen.
 • De vergadering kan besluiten (een gedeelte van) de vergadering besloten te verklaren als er persoonlijk zaken op de agenda staan.
 • Een stemming over personen wordt in principe schriftelijk gehouden, of als één persoon vraagt om een schriftelijke stemming.
 • De Groepsraad stelt een kascontrolecommissie aan. De leden hiervan hebben 2 jaar zitting. Per jaar treedt één lid af, die vervangen wordt door een nieuw lid.
 • De Groepsraad keurt de begroting (en eventuele contributieverhoging) goed. Ook het financieel verslag dient door de Groepsraad goedgekeurd te worden.
 • De raad benoemt het bestuur voor 3 jaar, waarna leden zich eventueel opnieuw kandidaat kunnen stellen. 
 • De voorzitter, penningmeester en groepsbegeleider worden in functie gekozen.

De Speltakteams

Deze staan vermeld bij de speltakken.

Andere vrijwilligers

Gelukkig worden we bijgestaan door allerlei soorten vrijwilligers. Bijvoorbeeld hulp bij het onderhoud van het gebouw, acties organiseren, opkomsten, etc. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers in de regio en landelijk. Hier hebben meestal alleen de kaderleden contact mee.

klik hier om je gegevens aan te passen

Welkom op Scouts Online

 

 

Scouts Online is de online administratieve applicatie van alle Scoutinggroepen van Scouting Nederland. Als (nieuw) lid vragen we je, je eigen gegevens bij te houden. Bijvoorbeeld bij verhuizing, een nieuw telefoonnummer of e-mailadres. Je kunt je eigen gegevens ook 24 uur per dag inzien en je inschrijven voor uitdagende activiteiten en inspirerende trainingen. Vergeet niet je persoonlijke Scoutcard te downloaden!


Ben je een nieuw lid van Scouting of heb je nog geen account? Registreer dan een account via de link onder de login-knop. 
Heb je al inloggegevens? Klik dan hier om in te loggen op Scouts Online.
Ben je ingelogd? Dan ben je automatisch ingelogd op alle websites van Scouting Nederland, waaronder Scouting.nl, de website van Scouting Nederland, boordevol informatie, tips en trucs voor jou als lid.

Download hier meer informatie en de handleidingen voor het gebruik van Scouts Online.

 

  


Prettige feestdagen en zien jullie weer volgend jaar