De leiding van de verschillende speltakken hebben met elkaar een leuke klus te klaren. Uiteraard spelen samenwerking en overleg daar een heel belangrijke rol in. Wij vinden het erg belangrijk dat een stafteam goed functioneert en dat ieder staflid zich daarin thuis voelt. Want als de leiding het onderling goed en gezellig heeft, dan hebben de kinderen dat ook!

De verschillende stafteams denken dan ook goed na over de samenstelling van hun team. We hebben minimum leeftijden afgesproken waarop iemand leiding kan worden, omdat we vinden dat het een verantwoordelijke taak is waar we voor staan. Jonge stafleden kunnen als ‘hulpstaf’ instromen, wat betekent dat ze minder verantwoordelijkheid op hun schouders krijgen en meer ondersteuning van de anderen mogen verwachten. Alle nieuwe leiding wordt rustig ingewerkt en wegwijs gemaakt, door het stafteam en door de groepsbegeleider.

 
Arbo/veiligheid

Natuurlijk streven we ernaar om als Scoutinggroep zo verantwoord mogelijk bezig te zijn. Voor de arbo-wetgeving zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in het groepshuis. Zo zijn de nooduitgangen aangeduid met een bordje. Tevens is er noodverlichting en wordt er regelmatig met de leden een evacuatie geoefend. Op het water is er vanzelf sprekend een verplichting tot het dragen van reddingsvesten / zwemvesten...  die worden door ons verstrekt maar kunnen de kinderen natuurlijk ook zelf aanschaffen.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is iemand uit het bestuur die de leiding begeleid. De groepsbegeleider bespreekt met een leidingteam bijvoorbeeld de knelpunten in de samenwerking, of de manier van omgaan met de kinderen. Zij bekijkt ook de mogelijkheden om trainingen (cursussen) te volgen. Oftewel: de groepsbegeleider houdt een oogje in het zeil voor wat betreft de kwaliteit van de speltak en het stafteam. Soms hebben ouders kritische vragen of opmerkingen richting de leiding van hun kind. Dit is uiteraard prima! Wanneer u als ouders iets vreemd, raar of ongepast vindt, nodigen wij u ten zeerste uit dit bij het desbetreffende stafteam te bespreken. Mocht het onverhoopt zo zijn dat u, naar uw idee, niet gehoord wordt of het onderwerp liever niet rechtstreeks met hen bespreekt, dan willen wij graag dat u de groepsbegeleider van uw klacht op de hoogte brengt. Deze kan dan met het betreffende team gaan praten, wat waarschijnlijk een hoop oplost. Als lid of als ouder kijk je vanuit een ander gezichtspunt naar de groep, waardoor de leiding (en ook de groepsbegeleider) wel eens iets over het hoofd kan zien!

 

Landelijk opvangteam

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/informatie-en-advies

 

  


Prettige feestdagen en zien jullie weer volgend jaar